2 jan. 2016

Motoriserad cykel

Vanliga elcyklar med 250 watt berörs inte. Men den 1 januari 2016 blev motoriserad cykel tillåtna inom EU.

En motoriserad cykel som är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning räknas också som moped klass II om motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/timmen. En motoriserad cykel kan t.ex. vara en el-cykel med högre motoreffekt än 250 watt. Den får dock inte ha en högre effekt än 1 kilowatt.

I Sverige kommer den motoriserade cykeln att vara en moped klass II. Det innebär att det kommer att krävas.

 • hjälm (det räcker med cykelhjälm)
 • förarbevis (eller körkort)
 • trafikförsäkring
 • att man är 15 år.

Den motoriserade cykeln har inneburit att definitionerna för moped klass II och för cykel har ändrats. Från den första januari 2016 finns det därför två varianter av moped klass II.

En moped klass II har en effekt upp till 1 000 watt.

 • och är konstruerad för en högsta hastighet till 25 kilometer i timmen,
 • eller har trampor och motorn ger krafttillskott upp till 25 kilometer i timmen.

Cykeldefinitionen har också ändrats och det finns förutom den "vanliga" trampcykeln tre andra fordon som räknas som cyklar.

En cykel kan också vara ett:

 • elfordon med trampor; max 250 watt som bara kan förstärka trampningen upp till 25 km i timmen.
 • elfordon utan trampor med maxhastighet 20 km i timmen;
  a) max 250 watt eller
  b) självbalanserande (ex. Segway).
 • elfordon utan trampor, som är avsedda för personer med fysisk funktionsnedsättning. De har ingen effektbegränsning men en maxhastighet på 20 km i timmen (ex. elrullstol, el-skoter).

Vad jag vet så har inte den nya varianten av motoriserade cyklar börjat säljas i Sverige än, men lastcyklar och tandemcyklar är tänkbara varianter av den nya fordonstypen.

Källa: transportstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar