29 jan. 2015

Göteborgs cykelhandlingsplan 2015

Trafikverket är med och finansierar nya cykelbanor vid Ellesbovägen, Tuvevägen och Gråbovägen. Och det kommer även att byggas vid nya cykelbanor vid Fräntorp, Redbergsvägen och Olskroken. Det är några exempel på förbättringar för stadens cyklister som ska genomföras 2015.

Styr&ställ kommer att byggas ut på 8 nya platser.

Trafikkontoret kommer att medverka till att en lastcykelpool ska startas i Göteborg.

Fler cykelparkeringar byggs, bland annat ett cykelparkeringstorn på Drottningtorget. Enligt handlingsplanen för cykel 2014 så skulle cykelparkeringstornet ha byggts 2014, men har inte blivit gjort.

Handlingsplan för cykel 2015:

FRAMKOMLIGHET

 • Östra Hamngatan, Östra sidan, Kanaltorgsg - kungsportspl byggs om till cykelfartsgata.
 • Ny cykelvägvisning på västra sidan och norra Hisingen. Med utbyggnaden täcks de övergripande cykelstråken i hela Göteborg av ny cykelvägvisning.
 • Förbättrad cykelvägvisning vid byggarbetsområden.

NYA CYKELBANOR PÅ FÖLJANDE PLATSER:

Medfinansiering Trafikverket:

Nya cykelbanor

 • Fräntorp/Östra Torpavägen ny cykelbana genom parken mellan Östra Torpavägen och Fräntorps Folkets hus.
 • Redbergsvägen, delen Danska vägenKobbarnas väg: Pendlingscykelväg byggs ut med enkel/dubbelriktade cykelbanor + cykelartsgator enligt nya cykelprogrammet. Utvärdering skall göras.
 • Olskroken, pendlingscykelväg separerad från gående byggs längs Martin Anderssons Gata/E20 och knyts ihop med Redbergsvägen, enligt nya cykelprogrammet. Utvärdering skall göras.

MINDRE ÅTGÄRDER:

 • Klippan/Novtel breddning av övergripande gc-bana.
 • Säröbanan/Per Hans Väg breddning och separering (gång och cykel) av övergripande gc-bana.
 • Billdalsvägen Uggledal – Brottkärrsv breddning och separering mellan gång och cykel.

TILLGÄNGLIGHET

 • 300 nya cykelparkeringar på ca 25 platser vid bl.a målpunkter enligt åtgärdslista.
 • Bygg ett cykelparkeringstorn på Drottningtorget.
 • Uppföra 5 tillfälliga cykelparkeringar i centrum.
 • Styr & ställ-stationer på 8 nya platser.
 • Öppna en elcykelpool med cyklar vid centralstationen och Lindholmen.
 • Öppna en ellastcykelpool för boende i Kvillebäcken.

TRAFIKSÄKERHET

 • Trafiksäkerhetsåtgärd vid Munkebäcksmotet, bl.a förhöjd cykelpassage.
 • Trafiksäkerhetsåtgärd vid Transportgatan/Göpåsgatan, cykelpassage.
 • Trafiksäkerhetsåtgärd vid Kanaltorgsgatan/Norra Sjöfarten, förhöjd cykelpassage m.m.
 • Sommarvädersgatan bl.a ombyggnad cykelbana ca 40 m.
 • Bassåsvägen vid Brottkärrsvägen ny cykelbaneanslutning för bl.a skolbarn.
 • Tunnlandsgatan Kapplandsg – Riksdalersg nya cykelfält.

TRYGGHET

 • Ny cykelbanebelysning planeras från Agnesbergsmotet längs väg 45 in mot centrum.

STANDARD

 • Förstärkt vinterväghållning, sopsalta fler prioriterade cykelbanor.
 • Förstärkt vinterväghållning, fler cykelbanor saltas för att få “svarta cykelbanor”.
 • Ta upp flis på de “svarta cykelbanor” när vädret säger att det är torrt och klart mer än 5 dagar på raken.
 • Vårstäda körbanorna tidigt på stora leder där cykelvägar ligger väldigt nära för att minska damm.

KOMMUNIKATION

 • Driva utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats.
 • Utveckla cykelkartan till att även visa olika typer av cykling som t.ex motionscykling, cykelturer för barn och natursköna rutter.
 • Ta fram en digital karta som visar satsningarna
 • Utveckla appen Cykelstaden vidare

CYKEL I BYGGSKEDE

 • Arbeta för att öka framkomligheten för cyklister i byggarbetsområden, t.ex genom ökade bredder och jämnare underlag.
 • Utreda möjligheten att prioritera cyklister på strategiska platser genom att t.ex omvandla ett bilkörfält till cykelbana. 

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER FRÅN CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015-2025

 • Arbeta med genomförandet av det nya cykelprogrammet, t.ex ta fram nya riktlinjer och utformningsprinciper.
 • Utveckla och testa metoder för uppföljning och kvalitetssäkring enligt det nya cykelprogrammet.
 • Öka kunskapen på trafikkontoret om hur Göteborg skall bli en attraktiv cykelstad.

Källa: Handlingsplan för cykel 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar