27 maj 2013

Göteborg på tolfte plats enligt Cykelfrämjandet

Cykelfrämjandets Kommunvelometer, en oberoende granskning av hur kommuner arbetar med cykling.

Första platsen i årets upplaga av Cykelfrämjandets Kommunvelometer går till Malmö som vinner för tredje året i rad. 

De tolv bästa kommunerna av de 31 kommunerna som var granskades

 1. Malmö
 2. Lund
 3. Gävle
 4. Halmstad
 5. Helsingborg
 6. Karlstad
 7. Linköping
 8. Växjö
 9. Sundsvall
 10. Västerås
 11. Umeå
 12. Göteborg

De sex delområdena har bedömts likvärdigt med en delsumma på maximalt 10 poäng, vilket ger en totalsumma på max 60 poäng.

 

Göteborg deltar för fjärde året i rad i Cykelfrämjandets Kommunvelometer och i år hamnar Göteborg på tolfte plats. Göteborg har en befolkning omkring 500 000 och Malmö har en befolkning på omkring 300 000 vilket gör att Göteborg skall jämföra sig med Malmö.  

- Resultaten för kommunen har hållit sig på en jämnhög nivå, med en totalpoäng på 39 respektive 44,5 och 42 poäng för åren 2010-2012, för att i år öka igen till 44 poäng. Malmö fick 54 poäng, alltså 10 poäng mer än Göteborg!

- I kommunen finns ca 1,5 m cykelvägar per invånare, en låg siffra i jämförelse med de flesta kommunerna i undersökningen som dock delvis kan förklaras med att kommunen är en storstad med hög befolkningstäthet. Borås och Göteborg har de kortaste befintliga cykelvägarna med 1,4 och 1,5 m per invånare vardera. Malmö har 1,7 m cykelväg per invånare.

- Göteborg investerar i snitt 209 kr per invånare och år i cykelinfrastruktur och underhåll och ligger därmed under snittet bland samtliga kommuner i undersökningen (225 kr per invånare och år). Man kan jämföra med Malmö som ligger på 426 kr per invånare och år.

+Göteborg har dock ökat sina investeringar under det senaste året, från 167 kr per invånare 2012 till 251 kr för 2013.

- När det gäller personresurser inom delområdet investeringar har kommunen ett väldigt lågt resultat med 0,2 heltidstjänster per 100 000 invånare, jämfört med ett snitt på 1,6. Resultatet inom delområdet som helhet är dock högre än det var i förra årets granskning. Malmö har 6,2 heltidstjänster per 100 000 invånare.

- Kommunens investeringar inom information/kampanjer ökar kraftigt från 2,5 till 4,0 kr per invånare mellan 2012 och 2013, vilket ger ett genomsnitt på 3,3 kr per invånare och år. Resultatet är dock fortfarande under genomsnittet för samtliga kommuner på 3,5 kr per invånare och år. Malmö ligger på 9,8 kr per invånare och år.

- Omfattningen av egna personal resurser som satsas inom området information och marknadsföring är också förhållandevis låg, 0,4 heltidstjänster per 100 000 jämfört med ett snitt på 1,4. Malmö har 11,4 heltidstjänster per 100 000 invånare.

+ Andelen cykelvägar som är skyltade uppgår till höga 90%, en ökning med fem procentenheter jämfört med förra året. Malmö och Örebro är de enda kommunen i årets granskning som har samtliga cykelvägar inom kommunen skyltade.

- Delområdet information/kampanjer är ett område där det finns förbättringspotential.

+Däremot har kommunen genomfört aktiviteter inom många områden som berör cykling under 2012 och får full pott inom delområdet.

+ Göteborg har mätbara och tidsatta politiska mål inom cykelområdet och följer upp dessa.

- Kommunen har även en aktuell cykelstrategi och medel avsatt för cykelplanen. Cykelplanen har dock inte uppdaterats på länge och är inaktuell. Tre kommuner får full pott på denna fråga:Helsingborg, Malmö och Västerås.

+ Cykelfrågor är integrerade i plan-dokument, cykelparkeringstal finns och kommunen har en aktuell underhållsplan för sina cykelvägar. I sin roll som arbetsgivare arbetar Göteborg stad aktivt för att uppmuntra cykling bland personalen.

+ Kommunen har genomfört periodiska och kontinuerliga flödesmätningar av cykeltrafiken på ett stort antal mätpunkter och har aktuella resvane- och nöjdhetsundersökningar.

+ En dialog med cyklistorganisationer har etablerats under 2011 med regelbundna möten.

+ Kommunen genomför och publicerar också ett årligt cykelbokslut.

Jag tror nog att på något sätt att Cykelfrämjandets Kommunvelometer visar kommunernas ambitioner och kanske får det kommunerna att jobba mer med cykling. Och jag tror fortfarande att det är viktigt med tanke på att vi har en lång väg kvar innan Göteborg kan kala sig en bra cykelstad och Sverige kan kalas en riktigt bra cykelnation.

Granskningen genomförs av konsultfirman Koucky & Partners AB på uppdrag av Cykelfrämjandet

Ladda ner hela hela undersökningen som PDF-dokument.

Källa: Cykelfrämjandet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar