18 apr. 2013

Fortsatt arbete med Kattegattleden

Kattegattleden är en bilfri cykelled som skall sträcka sig längs havet mellan Helsingborg och Göteborg som ska vara klar om ett par år. Leden går genom tre regioner och tio kommuner. I Skåne och Halland är ca: 60-70 % av leden utbyggd på ett sätt som erbjuder tillräcklig säkerhet och en god upplevelse. I Göteborg är infrastrukturen klar. Region Halland har satt ner foten för ett fortsatt arbete med Kattegattleden.

Arbetet med den bilfria cykelleden har pågått sedan 2008 och är i stora delar klar. Nu handlar det om att binda ihop och skapa de helande länkarna längs med sträckan vilket klubbades under onsdagen av regionstyrelsen i Halland.

– Det handlar egentligen om att konfirmera det vi redan bestämt. Det är en seg process och därför viktigt att regionen markerar att vi prioriterar ett fortsatt arbete med detta, säger Gösta Bergenheim (M), ordförande i regionstyrelsen.

Leden finansieras med pengar från staten, berörda regioner och kommuner. Kattegattleden är ett nationellt pilotprojekt för att utveckla cykelturismen. Målet är att leden ska invigas i april 2015

Förhoppningen är att leden ska gynna ekoturismen och också skapa arbetstillfällen. Längs vägen ska det finnas övernattning, cykelverkstäder, matställen med mera. 

Cykelleden beräknas i färdigt skick kunna locka cirka 25 000 övernattande besökare per år, som i genomsnitt förväntas spendera 5 000 kronor per person och tillfälle. En utbyggnad av Kattegattleden innebär att företag knutna till leden kan öka sin omsättning, vilket leder till att nya arbetstillfällen skapas i regionen.

Källa:GP, Kattegattleden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar