23 aug. 2012

The Girl Who Silenced the World for 5 Minutes

Severn Cullis-Suzuki är mest känd som "The Girl Who Silenced the World for 5 Minutes" efter ett föredrag hon höll år 1992, 12 år gammal, på Earth Summit i Rio de Janeiro. CO2-utsläppen har inte minskat sedan dess. Alla väntar på att någon annan skall göra något.

The girl who silenced the world for 5 minutes

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar