28 aug. 2015

Bygger ny gång- och cykelbro över Lundbyleden

Det skall byggas en bro för gående och cyklister, för att man skall ta sig över Lundbyleden och hamnbanan. Så det byggs en ny bro mellan Inlandsgatan och Cronackersgatan.

Bilden ovan är ett fotomontage - hur det kan komma att se ut.

Arbetet har startat och det skall vara klart vid årsskiftet 2015 - 2016.

Själva bron blir ca 90 meter lång över järnvägen och Lundbyleden. Total brolängd inklusive alla ramper blir 225 meter.

Det blåa fältet visar ungefär var den nya gång- och cykelbron kommer att ligga.

Källa: Göteborg Stad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar