30 dec. 2014

Kan alternativa sätt till bilen när så är möjligt bli ditt nyårslöfte?

Vi har problem med luftföroreningar. Alternativa sätt till bilen skulle minska växthusgaser, cancerframkallande partiklar och försurande svavel sot. 2014 är det varmaste året enligt SMHI, växthusgaserna behöver minskas.

Förutom att påverka luftkvaliteten skapar bilarna i staden trängsel. Därför borde fler välja alternativa sätt att resa när så är möjligt. Fler kan kanske gå, cykla eller använda kollektivtrafiken.

Du kan ställa dig frågan, om du kan välja något bättre alternativ innan varje resa.

I en tät stad är cykel ett snabbt sätt att förflytta sig. Cykeln tar liten plats, bullrar inte och försämrar inte luftens kvalitet.

När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken, vilket gynnar alla trafikanter.

För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar