30 okt. 2011

Anställda inom Göteborgs Stad ska få cykelförmåner

2011-08-24

Vill höja cyklandets status. Betald cykelservice på den egna cykeln, möjlighet till lånecykel och rabatterat pris för den som vill köpa nytt. Det är de tre delarna i ett paket av cykelförmåner som snart ska erbjudas alla anställda inom Göteborgs Stad. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

− Det viktigaste är att få fler att börja cykla, men det handlar också om att profilera Göteborg som cykelstad och visa att det är ett prioriterat område, säger Anders Roth på trafikkontoret.

Han säger att det finns både miljö- och trafiksäkerhetsmässiga vinster med cykelförmånerna. Inte minst när det gäller den betalda cykelservicen på upp till 1.500 kronor per år och anställd.

− Förmånen bygger på att man cyklar till och från jobbet. Genom fri service får man även en säkrare cykel, säger Anders Roth.

Satsning på 5 miljoner kronor
Sammanlagt beräknas de tre delarna i förmånspaketet kosta staden ungefär fem miljoner kronor om året. Det som kostar är dels den betalda cykelservicen, dels det rabatterade cykelinköpet.

− Lånecykeln, som är en slags leasing, betalas däremot helt av den anställde själv, men kan vara ett bra sätt att dela upp betalningen för dyrare cyklar om man till exempel vill testa en el-cykel och veta att man har full service på den. På trafikkontoret finns redan en liknande förmån för de anställda sedan sju, åtta år tillbaka, säger Anders Roth.


Vill inspirera andra arbetsgivare
En positiv sidoeffekt av att erbjuda cykelförmåner till alla som jobbar inom staden är att andra arbetsgivare i Göteborg kan bli inspirerade att göra samma sak för sina anställda.

− Det visar att det går att främja cyklandet och få folk att ändra sina resvanor på andra sätt än bara genom satsningar på infrastrukturen. Förmånerna gör att det med ekonomiska morötter blir attraktivare att välja cykeln, men höjer också statusen på cyklandet, säger Anders Roth.
Beslutet att erbjuda cykelförmåner till alla anställda inom Göteborgs Stad fattades av kommunstyrelsen vid onsdagens möte.

(Källa:Camilla Adolfsson/vartgoteborg.se)

Länkar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar