5 okt. 2017

Årets riksdagsmotioner om cykelfrågor 2017/18

Den allmänna motionstiden 2017/18 har avslutats. Här nedan har jag samlat länkar till motioner som handlar om cykeln

Allmänna motionstiden startar vid riksmötets början och pågår till och avslutas den 5 oktober 2017. Det finns en risk att jag har missat någon motion som handlar om cykelfrågor, det har ju kommit in 3852 motioner.

Har markerat motioner som handlar direkt om cykelfrågor med gult.

Har markerat stora motioner, där en del av motionen handlar om cykeln med grönt.

Har markerat motioner som har något om cykeln i sin motivering till motionen med grått.

Trängselskatten på Lidingöbron Motion 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD)

Satsningar för cykling Motion 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD)

Reseersättning med miljöstyrning Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP)

Lagstifta om säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD)

Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD)

Utbyggnad av vägnätet i Halland Motion 2017/18:87 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Cykelhjälm Motion 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD)

Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete Motion 2017/18:391 av Jan Ericson (M)

Högersväng vid rödljus Motion 2017/18:464 av Finn Bengtsson (M)

Underlätta pendling mellan Västerås och Enköping Motion 2017/18:517 av Åsa Coenraads och Jessika Roswall (båda M)

E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)

Vägnätet inom Fyrbodal Motion 2017/18:761 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Skatteregler för cyklar Motion 2017/18:810 av Edward Riedl (M)

Barns cyklande Motion 2017/18:811 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Investeringar i E20 Motion 2017/18:813 av Monica Green m.fl. (S)

Åtgärda väg 153 Motion 2017/18:854 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)

Turism och besöksnäring Motion 2017/18:916 av Johan Nissinen m.fl. (SD)

Besöksnäring Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S)

Nationell eventstrategi Motion 2017/18:1100 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)

Klimaträttvisa Motion 2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Sammanhållen järnvägs- och kollektivtrafik Motion 2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Möjligheten att använda friskvårdsbidraget till individuella anmälningsavgifter Motion 2017/18:1179 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Skärpta straff för drograttfylleri Motion 2017/18:1223 av Maria Malmer Stenergard (M)

Cyklistperspektiv på vägarbeten Motion 2017/18:1230 av Karin Enström (M)

Strategi för utbyggnad av elvägar Motion 2017/18:1248 av Lars Hjälmered (M)

Pilotområde för moderna transportlösningar Motion 2017/18:1250 av Lars Hjälmered (M)

Gör det lagligt att använda självkörande fordon i Sverige Motion 2017/18:1251 av Lars Hjälmered (M)

Lägre bränsleskatt i glesbygden Motion 2017/18:1328 av Edward Riedl (M)

Satsning på cykelbanor Motion 2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S)

Cykelen är nyckelen till friheten Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Cyklisters säkerhet Motion 2017/18:1601 av Mikael Cederbratt (M)

Skärp reglerna kring mobilanvändning vid bilkörning Motion 2017/18:1695 av Stina Bergström (MP)

Förbjud mobiltelefon under bilkörning Motion 2017/18:1699 av Jan Lindholm (MP)

Ta med cykeln på tåget Motion 2017/18:1702 av Jan Lindholm (MP)

Cykelvägar utanför tätorter Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP)

Reseavdrag Motion 2017/18:1966 av Lars Beckman (M)

Modernisera kollektivtrafiklagen Motion 2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP)

Fem förslag för mer cykling Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP)

Cykla mer Motion 2017/18:2135 av Monica Green (S)

Den moderna Stockholmsregionen Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)

Miljöanpassad vägtrafik Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa Motion 2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Väjningsplikt för bilar på alla cykelpassager Motion 2017/18:2418 av Lorentz Tovatt (MP)

Låt staten medfinansiera åtgärder för att påverka transportmönster Motion 2017/18:2419 av Lorentz Tovatt (MP)

Sänk bashastigheten ytterligare och inför ny hastighetsskylt Motion 2017/18:2420 av Lorentz Tovatt (MP)

Prioritera gång och cykel – separat Motion 2017/18:2421 av Lorentz Tovatt (MP)

Tydliggör lagen för vårdslösa bilförare Motion 2017/18:2422 av Lorentz Tovatt (MP)

Garantera cykelväg vid anläggande av två-plus-ett-väg Motion 2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling (båda MP)

Regelförenklingar för ökad cykling Motion 2017/18:2425 av Lorentz Tovatt (MP)

Säkrare omkörning för cyklister Motion 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP)

Klimatpolitiken Motion 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Redovisning av utsläpp vid köp av resa Motion 2017/18:2650 av Stefan Nilsson (MP)

Jämställ cykelväg och bilväg Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP)

Permanent världsutställning för fossilfritt transportsystem Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP)

Taxi – en form av bildelning Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP)

En liberal klimat- och miljöpolitik Motion 2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L)

Rättvisa reseavdrag Motion 2017/18:2843 av Rickard Nordin (C)

Enhetlig moms Motion 2017/18:2856 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)

Förslag för ökad cyklism i Sverige Motion 2017/18:2862 av Rickard Nordin (C)

Ljusföroreningar Motion 2017/18:2865 av Rickard Nordin (C)

En förbättrad landsbygdspolitik Motion 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

LSS och rätten att välja utförare Motion 2017/18:3206 av Lars Beckman (M)

Utvidgning av friskvårdsbegreppet Motion 2017/18:3290 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

En demokratisk, jämlik och hållbar stad Motion 2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En attraktiv och stärkt besöksnäring Motion 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Transport och it Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L)

En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor Motion 2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Avstånd vid omkörning av cykeltrafikanter Motion 2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD)

Åtgärder för att främja cykling Motion 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD)

Cykling och hållbara samhällen Motion 2017/18:3627 av Nina Lundström m.fl. (L)

Miljöansvar och grön tillväxt Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C)

Nytt ledarskap för Sverige Motion 2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C)

Utgiftsområde 24 Näringsliv Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Utgiftsområde 21 Energi Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

En budget som håller ihop Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2018 Motion 2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L)

En hållbar infrastruktur för hela landet Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD)

Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård Motion 2017/18:3816 av Lars Tysklind m.fl. (L)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer Motion 2017/18:3818 av Nina Lundström m.fl. (L)

Transporter för jobb och tillväxt Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Cykling Motion 2017/18:3852 av Maria Stockhaus (M)

Infrastruktur för ett hållbart transportsystem Motion 2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) 

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Ledamöterna får under denna tid lämna in motioner om alla frågor som riksdagen kan besluta om. Motioner som lämnas in under den allmänna motionstiden kallas för fristående motioner eller allmänna motioner. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Varje motion hänvisas till något av riksdagens utskott för beredning. Utskotten går igenom förslagen i motionerna och lämnar förslag på vad riksdagen ska besluta innan riksdagen tar ställning i kammaren.

Värt att veta att det är normalt att det inte går igenom många förslag.

1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

3 196 motioner lämnades in hösten 2015.

Källa: riksdagen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar