27 aug. 2017

Är cykeln med i Göteborgs stadsutvecklingsprojekt?

I Göteborgs skall det bygga 45 680 bostäder fram till 2035 inom ramen för Sverigeförhandlingen. Men Göteborgsområdet beräknas ha 200 000 fler invånare om inom 20 år.

Älvstaden är nordens största stadsutvecklingsprojekt. I Älvstaden ingår Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Men det är inte bara Älvstaden som skall utvecklas i Göteborg, det är även andra projekt som Gamlestaden, Brunnsparken, Evenemangsområdet, Gårda, Hammarkullen, Järnbrottsmotet, Lillhagsparken, nordöstra Högsbo, Nya Hovås, Opaltorget, Selma stad, Vasabron, Heden och Västlänken och dess stationer som är på gång.

Det står ofta i projekten att man vill ställa om den glesa, segregerade bilstaden till en tätt, integrerad blandstad. I projekten skall stadsdelarna prioritera cykel och gående och där det ska vara lätt att välja att leva utan bil i vardagen. Där man skall främja gående och cyklister.

Detta borde betyda att man har en mycket stor möjlighet att utveckla Göteborg till en bra cykelstad. Men frågan är om trafikkontoret har tillräckligt många cykelplanerare och andra planerare som är positiva till cykling. Det gäller även om projekten och dess ledare är positiva till cykling och har mycket kunskap om cykling.

Man borde lära och titta mycket på Holland om man vill utveckla Göteborg till en bra cykelstad.

En typisk cykelbanna i Holland. Man skall kunna cykla i bredd så att man kan umgås när man cyklar. Antalet elcyklar i Sverige ökar och det innebär att man har olika fart vid olika ställen, så man måste kunna cykla om också.

Men det verkar som om det är mycket shared space för cyklister och gående i projekten, jag hoppas jag har fel.

Men frågan är om man inte glömmer bort cykeln i Göteborgs olika byggprojekt. Skall inte cykelstråken prioriteras i stadsutvecklingen?

Här nedan har jag länkar till många av Göteborgs pågående projekt för att det skall vara lättare att se hur de utvecklas.

Södra Älvstranden 2013-2030

Älvstaden – Södra älvstranden

Stenpiren resecentrum

Illustration: Sweco

Göteborgs Stads - Centrala Göteborg - Spårväg Skeppsbron

Ja, shared space för cyklister och gående är väll ingen satsning. Och när platsen innan har tillhört stomcykelnätet så räknar jag det absolut inte som en satsning.

Jag insåg att det skulle kunna bli konfliktsituationen mellan cyklister och gående i strömmen av resenärer mellan terminal och spårvagnshållplatserna och försökte få information hur man hade tänkt lösa via e-mail det sedan 17 april 2015. Fick aldrig några dokument där jag kunde läsa hur de hade tänkt att lösa det. Stenpiren resecentrum var klar och öppnade lördagen den 13 februari 2016.

Foto: Trafikistan.se

Foto: Trafikistan.se

Nu har Viscando Traffic Systems utfört mätningar för att se var konflikt mellan fotgängare och cyklister finns.

Skeppsbron


Illustration: Kanozi arkitekter

Har försökt få reda på hur stomcykelnätet kommer att ändras, men de arbetar tydligen fortfarande med det.

Älvstaden – Skeppsbron

Göteborgs Stads - Stadsutvecklingsområde Skeppsbron - ska bli en mötesplats vid älven

http://www.skeppsbron.org/

https://www.facebook.com/skeppsbron/

Masthuggskajen


Byggnadsnämnden beslutade på mötet 21 juni att Masthuggskajens detaljplan ska gå ut på granskning under sommaren. Granskningstiden pågår till den 22 augusti. Det innebär att planen för Masthuggskajens utbyggnad närmar sig målet att bli antagen av Göteborgs kommunfullmäktige under 2017. Första spadtaget planeras under 2018.

Har försökt få reda på hur stomcykelnätet kommer att ändras, men de arbetar tydligen fortfarande med det.

Älvstaden – Masthuggskajen

Göteborgs Stads - Masthugget – Järnvågsgatan (Detaljplan granskningstiden pågår till den 22 augusti)

Göteborgs Stads - Norra Masthugget - blandning av stadspuls och lokalt liv

http://masthuggskajen.se/

Lindholmen 2000-2035

Älvstaden – Lindholmen

Karlavagnsplatsen

Älvstaden – Karlavagnsplatsen

Göteborgs Stads - Lindholmen - Bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen

Göteborgs Stads - Plan utökat förfarande – inför antagande – Mobilitetsutredning

Plan utökat förfarande – inför antagande – Mobilitetsutredning

Lindholmshamnen

Älvstaden – Lindholmshamnen

Göteborgs Stads - Lindholmen - Blandad bebyggelse vid Götaverksgatan

http://lindholmshamnen.se/

https://www.facebook.com/lindholmshamnen

Pumpgatan Lindholmen

Älvstaden – Pumpgatan Lindholmen

Lindholmens tekniska gymnasium

Älvstaden – Lindholmens tekniska gymnasium

Centralenområdet 2016-2035

Bild: Göteborgs Stad

Älvstaden – Centralenområdet

Göteborgs Stads - Centralenområdet - Göteborgs nya entré

Utredning om parkering av bil och cykel 2035

Trafikutredning Centralenområdet

Backaplan 2010-2035


Bild: Göteborgs Stad

Älvstaden – Backaplan

Göteborgs Stads - Stadsutvecklingsområde Backaplan - ska bli tätbebyggd stadsmiljö

Frihamnen 2017-2035


Bild: Göteborgs Stad

Älvstaden – Frihamnen

Göteborgs Stads - Stadsutvecklingsområde Frihamnen - en plats för alla!

http://frihamnen.com/

https://www.facebook.com/frihamnenetapp1/

Gullbergsvass 2020-2050

Älvstaden – Gullbergsvass

Ringön 2020-2035

Älvstaden – Ringön

Gamlestaden 2006-2035

Älvstaden – Gamlestaden

Stadsutvecklingsområde Gamlestaden - på väg in i framtiden

Västlänkens stationer

Västtrafik har tagit beslutet att man skall kunna ta med cykeln på tåget utan extra biljett. Det blir mycket intressant att se om stationerna utformas så det blir enkelt och smidigt att man tar med cykeln på tåget. Det syns inte på bilderna.

Station Haga


Illustration:ABAKO arkitektkontor

Västlänken - station Haga

Station Korsvägen

Bild: Göteborgs Stad

Illustration: White Arkitekter


Illustration:Abako Arkitektkontor

Västlänken - station Korsvägen

Station Centralen


Illustration: Metro Arkitekter

Västlänken - station Centralen

Trafikverket - Västlänken

Länkar:

http://alvstranden.com/

https://stadsutveckling.goteborg.se/

https://twitter.com/alvrummet

https://twitter.com/alvstranden/with_replies

https://twitter.com/alvstaden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar